Literatürler

Zirkonya ve Lityum Disilikat Diş Destekli Kuronlarda; Kullanılan Siman Tipinin Klinik Performanstaki Etki ve Olası Komplikasyonların Karşılaştırılması

AMERİKAN AKADEMİSİ SABİT PROTEZLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA RAPORU

ÖZET

PROBLEMİN BELİRLENMESİ

Zirkonya ve lityum disilikat, diş destekli restorasyonların yapımında sıkça kullanılan iki malzemedir.

Bu restorasyonların simantasyonunda; adeziv ve geleneksel simanların kullanımı önerilmektedir.

Ancak kullanılan siman tipinin restorasyonun klinik ömrünü nasıl etkilediği; kullanılan simin tipinin büyük farklar yaratıp yaratmadığı hala belirsizdir.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı; adhesiv ve geleneksel siman kullanıldığında; zirkonya ve lityum disilikat restorasyonlarda klinik olarak bir farkın gözlenip gözlenmeyeceğidir.

Temel klinik sorumuz şudur?

Tek  diş destekli seramik restorasyon gereken hastalarda, kullanılan siman çeşidine göre restorasyonun klinik performansında olumlu ya da olumsuz bir fark gözlenmekte midir?

BULGULAR

Burada uygunluk kriterlerini taşıyan 17 klinik çalışma baz alındı.

Bu çalışmalarda 1280 katılımcıda 2436 zirkonya ve lityum disilikat kuron ele alındı.

Adeziv simante edilen zirkonya kuronlardaki başarı oranı %83 – %100 arası bulunurken geleneksel simanla simante edilen zirkonya kuronlardaki başarı oranı %82 – %100 arasında bulundu.

Yine adeziv simanla simante edilen lityum disilikat kuronlarda başarı oranı %83.5 – %100 arası bulunurken, geleneksel simanla simante edilen lityum disilikat kuronlarda başarı oranı %98.5 – %100 arasında bulundu.

Genel olarak rapor edilen komplikasyonlar şu şekilde olmuştur;

  1. Seramik malzemenin kırılması
  2. Kuronun kırılması
  3. Kuron tutuculuğunun azalması

Bu çalışmalarda ortalama takip süresi 25 ile 121 ay arasında olmuştur.

SONUÇ

Mevcut kanıtlara dayanarak ve bu sistematik çalışmanın limitleri dahilinde diyebiliriz ki; zirkonya ve lityum disilikat diş destekli kuronlarda, ağızda kullanım süreleri, avantajları, dezavantajları açısından değerlendirildiğinde; adeziv ve geleneksel simanlar simanlar arasında karşılaştırılabilir oranlar mevcuttur ve çok büyük farklar gözlenmemiştir.

Lityum disilikat ve zirkonya günümüzde en popüler restoratif materyallerdendir.

Lityum disilikat görsel özellikleri açısından daha iyi fakat mekanik özellikleri açısından zirkonyadan daha zayıftır.

Her iki materyal de feldspatik porselen ile kaplanabilir, ya da tek başına kullanılabilir.

Son dönem yapılan çalışmalarda; zirkonya ve lityum disilikat tekli kuronlardaki 5 yıllık survival oranları metal destekli kuronlar ile benzer bulunmuştur.

Resin bonding sistemi; bir kor ile desteklenmeyen düşük veya orta dayanıklılıktaki seramikler için, özellikle de minimal invaziv preprasyon yapılmış ve zayıf retansiyonlu dişler için günümüzde öenm kazanmaktadır.

In vitro yapılan çalışmalar göstermiştir ki;

Adeziv resin siman ile yapılan simantasyon lityum disilikat kuronların tutuculuğunu artırıyor, kırılma direncini güçlendiriyor, marjinal sızıntıyı azaltıyor ve zirkonya kuronlardaki yorgunluk rezistanını düşürüyor.

Bunun yanında; başka bir çalışma gösteriyor ki, zirkonya kuron retansiyonu; reçine ile modifiye edilmiş cam iyonomer siman veya reçine siman kullanımında herhangi bir fark göstermiyor.

Ayrıca çalışmalar yine göstermiştir ki;

Zirkonya ve lityum disilikat kuronların kırılma direnci ve retansiyonu; kullanılan simanın adeziv siman veya geleneksel siman oluşuna göre herhangi bir fark göstermimiştir.

Resin bonding sistemi; subgingival kuron marjinlarinin olduğu vakalarda veya ağız içi optimal şartların tam olarak sağlanamadığı durumlarda tekniğin hassaslığından ötürü daha zor uygulanabilmektedir.

Geleneksel yöntem ise; tekniğin basitliği düşünüldüğünde bazen daha çekici bir yöntem olabilmektedir.

Bu çalışma; günümüzde lityum disilikat ve zirkonya restorasyonların kullanımının artması ile birlikte; kullanılan simantasyon sistemlerinin klinik başarı veya başarısızlığı ne kadar etkilediğini göstermek için yapılmıştır. Bu bağlamda adeziv simanlar ile geleneksel simanlar karşılaştırılmıştır.

Kullanılan simantasyon malzemeleri şu şekildedir.

Adeziv resin simanlar

  • Total etch simanlar
  •  Self etch simanlar
  • Self adeziv simanlar

Geleneksel Simanlar

  • Cam iyonomer simanlar
  • Resin modifiye edilmiş simanlar
  • Çinko fosfat simanlar

Çalışmalardaki takip süresi en az 25 ay olarak belirlendi. Hakemli İngilizce dergilerde yayınlanmış İngilizce makaleler baz alındı.

Çalışma; endokronları, inlay-onlayleri, veneerleri, implant destekli restorasyonları kapsamamaktadır.

Etiketler

Arzu Tekkeli

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı