Literatürler

Zirkonyum Ağız içi Uygulamalarda Titanyuma İdeal Bir Alternatif Mi?

Makalenin Özü

Amaç: Titanyum esaslı implant sistemleri, dişsiz alanların rehabilitasyonu için altın standart olarak kabul edilmesine rağmen, birçok doğal kusur için eleştirilmiştir. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının başlangıcı, biyouyumluluk sorunları ve estetik olmayan gri renk tonu, implant üretimi için daha estetik ve doku uyumlu materyal taleplerini artırmıştır. Zirkonya, üstün biyolojik, estetik, mekanik ve optik özelliklere sahip oral rehabilitasyon için geleneksel Titanyum bazlı implant sistemlerine umut verici bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu derleme, Zirkonyum implantlarının protez rehabilitasyonu için Titanyum’a alternatif olarak güvenilirliğini eleştirel olarak incelemeyi ve gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma seçimi: 1990’dan Aralık 2016’ya kadar PubMed ve Cochrane Kütüphanesi veritabanında İngilizce dilinde yazılmış makaleler için literatür araştırması. Veri arama için şu arama terimleri kullanıldı: “zirkonya implantları”  “abutment” olmayan, “zirkonya implantları” ve“ titanyum implantlar ”ve“ osseointegrasyon ”,“ zirkonya implantlar ”ve uyumluluk.

Bulgular: Seçilen potansiyel ilgili makale sayısı 47 idi. İnsan in vivo klinik, in vitro hayvanların çalışmaları aşağıdaki alt başlıklar altında toplandı ve tartışıldı: Kimyasal bileşim, yapı ve fazlar; Fiziksel ve mekanik özellikler; Estetik ve optik özellikler; Osseointegrasyon ve biyouyumluluk; Yüzey modifikasyonları; Peri-implant doku uyumluluğu, inflamasyon ve yumuşak doku iyileşmesi ve uzun süreli prognoz.

Sonuçlar: Zirkonya implantları, üstün yumuşak doku yanıtı, biyouyumluluk ve karşılaştırılabilir kemiğe olan tutunum ile estetiği olan, titanyum için umut verici bir alternatiftir. Bununla birlikte, zirkonyumun titanyum implant için uygun bir alternatif olarak valide edilmesi için daha uzun süreli uzunlamasına ve karşılaştırmalı klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Giriş

Kemiğe uygulanmış diş implantı olan hastalarda dişsiz alanların rehabilitasyonu, bilimsel olarak kabul edilen ve iyi belgelenmiş bir tedavi yöntemidir. 1908’de Branemark, ilk olarak tavşan femuruna yerleştirilen titanyum blokları çevredeki kemikle ankiloza(kaynaşma) girdiğinde ve alınamadığında osseointegrasyon kavramını bir tesadüf olarak keşfetti. O zamandan beri, çok sayıda araştırma ve klinik çalışma, titanyumun oral rehabilitasyon ve rekonstrüksiyon için güvenilir bir biyomateryal olduğunu göstermiştir. Titanyum implantların yapısı, bileşimi ve tasarımında fiziksel, mekanik ve optik özelliklerini geliştirmek için çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Bununla birlikte, istenmeyen alerjik reaksiyonlar, hücresel duyarlılaşma, galvanik akım oluşumu ve gri renk tonu gelişimi, daha estetik ve biyouyumlu implant materyali taleplerini artırmıştır.

Zirkonya, üstün biyolojik, estetik, mekanik ve optik özelliklere sahip ağız tedavileri için geleneksel titanyum bazlı implant sistemine umut verici bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Zirkonya implantı, Zirkonyum adı verilen parlak, gri-beyaz, güçlü bir geçiş metali ile yapılır.

1968’de Sigma implantı (Sanhause, Incermed, Lozan, İsviçre) olarak bilinen ilk seramik implant Sandhaus tarafından geliştirildi.

Zirkonya İmplantların Avantajları

Zirkonya bazlı seramikler, minimal lokal veya sistemik olumsuz reaksiyonlara sahip kimyasal olarak atıl biyomateryallerdir; iyi hücre yapışması; mükemmel doku yanıtı ve çevresindeki kemik ve yumuşak dokularla yüksek derecede biyouyumluluk.

Hayvan ve insan klinik çalışmaları, az sayıda kemik iliği alanı varlığında, minimal reaksıyon ve çok sayıda küçük aktif olarak salgılanan çok çekirdekli kemik hücreleri ile zirkonya implant yüzeylerinin yakınında yeni oluşan olgun kemiğin birikimini değerlendirdi ve olumlu anlamda onayladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda zirkonyum ve titanyum implantlar pozitif etkiler anlamında benzer sonuçlar vermiştir; kemik hücrelerinin şekli, kemik hücrelerinin artış hızı ve kemikle ilişkili proteinlerin sentezi. Bununla birlikte, üçüncü ve beşinci günün sonunda, zirkonyum yüzeylerde hücre büyümesi ve artış hızı titanyum yüzeylerden önemli ölçüde daha yüksektir.

Zirkonya implantları çevresinde yüksek yoğunlukta kollajen lifleri olan uzun bir yumuşak doku varlığı, titanyum implantlara kıyasla daha az bakteri girişi ve daha az bakteriyel etken oluşumu ile daha iyi bir yumuşak doku entegrasyonu sağlar.

Zirkonya implantının ayrıca hidrofobikliği, biyolojik atıl özellikleri, optimum pürüzsüzlüğü, azaltılmış yüzey serbest enerjisi ve yüzey ıslanabilirliği nedeniyle yüzeyinde bakteriyel yapışmayı ve biyofilm oluşumunu engellediği gösterilmiştir.

Sonuç

Birçok araştırma, zirkonyum implantlarının, karşılaştırılabilir kemik entegrasyonu ile üstün yumuşak doku yanıtı, biyouyumluluk ve estetik özellikleri ile titanyum için umut verici bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır.

Tek parça zirkonya implantının, özellikle arka bölgede erken kırığı, tüm klinik durumlarda kullanımı ve kabulü konusunda dikkate alınması gereken hassas ve kritik bir faktördür.

Zirkonya implantları ile ilgili klinik çalışmaların çoğu kısa süreli olduğundan, uzun süreli klinik çalışmalarla desteklenen önemli kanıtlar, zirkonya bazlı implant sistemlerinin protez rehabilitasyonu için titanyumun tamamen yerine geçmesinden önce garanti edilmektedir. Zirkonya implantının yaşlanmasını önleyen, yüzey özelliklerini, yapısını ve osseointegrasyonunu arttıran teknikleri analiz etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı