Literatürler

ZİRKONYUM BAZLI DENTAL İMPLANTOLOJİDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

Literatür

Makalenin Özü

Hedefler:

Titanyum implantların röntgen bazlı planlama ve implantasyon sonrası değerlendirmesi bugüne kadar yaygın ve kabul gören bir standarttır. Bununla birlikte, zirkonyum (Zr02) gibi yeni implant materyalleri kullanıma sunulmuştur ve manyetik rezonans görüntüleme bu implantlarla değerli bir alternatif olabilir. Mevcut in vitro çalışma, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) titanyum ve zirkonya implantları tarafından üretilen etkileri araştırdı ve MRG’yi standart X-ışını tabanlı görüntüleme yöntemleriyle karşılaştıran implant öncesi planlama ve implantasyon sonrası değerlendirmenin doğruluğunu değerlendirdi: Ortopantomogram (OPT) , konik ışın (CBCT) ve bilgisayarlı tomografi (CT).

Materyaller ve Yöntemler:

On iki domuz alt çene hazırlandı ve tarandı (MRI, OPT, CBCT, lCT) ve sinir kanalının üzerindeki kemik yüksekliği ölçüldü. Örnekler iki titanyum veya zirkonya implant ile implante edildi ve implant materyallerinin implantasyon sonrası değerlendirme üzerindeki etkisini araştırmak için yeniden tarandı. MRI ve lCT artefaktları, jelatin hayaletlerine ve domuz örneklerine yerleştirilmiş implantlarla nicelendirildi.

Sonuçlar:

Standart olarak ayarlanan CBCT ile karşılaştırıldığında, lCT, OPT ve MRI ameliyat öncesi kemik yüksekliği ölçümlerinde benzer doğruluk göstermiştir. İmplantasyon sonrası, titanyum implantlar güçlü sinyal boşlukları ile sonuçlanan güçlü bir B0 alan distorsiyonu indüklerken, zirkonya implantları sadece küçük distorsiyonlarla açıkça tasvir edilebilirdi.

Karar:

Mükemmel kontrast, sınırlı artefaktlar, radyasyon içermeyen ve doğru implant değerlendirmesi MRI’nın zirkonya tabanlı implant diş hekimliği için değerli bir görüntüleme alternatifi olduğunu gösterebilir.

Günümüze kadar, implantasyon öncesi ve sonrası görüntüleme, dental implantolojinin planlanması ve izlenmesinde çok önemli bir varlık haline gelmiştir. Tercihen titanyum implantlarla birlikte kullanılan X-ışını tabanlı görüntüleme, yaygın olarak kabul gören standardı belirler.

Orthopantomogram (OPT) gibi yaygın olarak kullanılan intra ve ekstraoral radyografiler genellikle düşük doz X-ışını incelemeleri olarak kabul edilir; ancak, yalnızca sınırlı bilgi sağlarlar.

Standart bilgisayarlı tomografi (BT) veya konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) gibi daha gelişmiş radyolojik teknikler, cerrahi rehberliği iyileştirmek için 3D pre-implantasyon değerlendirmesinin avantajına sahiptir.

Son zamanlarda, birkaç araştırmacı dental implant planlaması için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılmasını önerdi.

MRG, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaz ve yoğun sinir kanalını bulmak için ideal olan mükemmel yumuşak doku kontrastı sergiler.

MRG’nin BT tabanlı analize kıyasla dental implant planlaması için benzer görüntü kalitesi sağladığı gösterilmiştir.

Yine de, MRG’nin implant diş hekimliğinde tanı aracı olarak uygunluğu büyük ölçüde duyarlılık artefaktlarının varlığına ve büyüklüğüne bağlıdır.

Duyarlılık artefaktlarına, çevreleyen dokuya kıyasla daha yüksek manyetik duyarlılıkları nedeniyle, manyetik alanda homojenliği indükleyen metalik malzemelerin varlığı neden olur.

Özellikle, bu malzemelerin ferromanyetik bileşenleri bitişik dokudaki protonların önleme frekanslarını değiştirir, bu da çevredeki bölgede sinyal kaybına ve uzamsal bozulmaya neden olur.

Metal içermeyen implantlara odaklanan implant endüstrisi, uzun süren araştırmalar sonucunda zirkonyum dioksit (zirkonyum) implantların geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Zirkonya implantları diş benzeri renk, yüksek kırılma direnci, yüksek eğilme mukavemeti gibi umut verici avantajlar sergiler. İn vivo olarak, zirkonya implantlarının titanyum implantlara kıyasla minimal iyon salınımı ve azaltılmış enflamatuar tepki ile inert olduğu, ancak karşılaştırılabilir düzeyde osseointegrasyon ve mekanik stabilite ile olduğu düşünülmektedir.

Zirkonyum dioksitin MR görüntülemede titanyum ile karşılaştırıldığında daha az artefakt indüklediği gösterilmiştir.

MRG bu nedenle, ameliyat sonrası zirkonya yapımı implantların konumunu değerlendirmek için radyasyon içermeyen bir seçenek sunabilir.

Sonuçlar

MRG ve BT taramalarındaki implante edilmemiş zirkonya ve titanyum implantların görüntü kalitesi, zirkonyum implantlarının MRI dilim görünümlerinde ve 3D renderlarda açıkça tanımlanabilir olduğunu gösterirken, güçlü duyarlılık artefaktları nedeniyle titanyum implantlar bozuk görünmektedir. Mikro BT taramalarında, zirkonyum implantları daha parlak göründü ve titanyum implantlardan daha güçlü ışın sertleştirme artefaktlarına neden oldu. Mikro-BT taramalarının 3D görüntülenmesi görüntü kalitesinde bir farklılık göstermemiştir.

Tartışma

Günümüze kadar, implantasyon öncesi ve sonrası görüntüleme, dental implantolojinin planlanması ve izlenmesinde çok önemli bir varlık haline gelmiştir. Günümüzde, özellikle CBCT olmak üzere OPT ve BT görüntüleme yöntemleri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Yine de, bu tekniklerin en büyük dezavantajları, kaçınılmaz radyasyon maruziyeti ve implantları çevreleyen kemik mimarisinin kesin yorumunu sınırlandırabilen çizgisel artefaktlardır. Radyasyona maruz kalmaktan kaçınmak için, birkaç yazar dental implant planlaması için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılmasını önermektedir. İlginç bir şekilde, yaygın olarak kullanılan titanyumun aksine, zirkonyum manyetik rezonans görüntülemeye tamamen uyumlu bir malzeme olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle, yapılan in vitro çalışmanın amacı, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) titanyum ve zirkonya implantları tarafından üretilen artefaktları standart X-ışını tabanlı görüntüleme yöntemlerine (OPT, CBCT, CT) kıyasla araştırmak ve manyetik rezonans görüntülemeyi (MRI) karşılaştırarak implant öncesi planlama ve implantasyon sonrası değerlendirmenin doğruluğunu değerlendirmektir.

Beklendiği gibi, MRI değerlendirmesi, ölçümdeki sistemik bir sapma nedeniyle titanyum implantlar kullanıldığında açıkça uygun değildi. Öte yandan, zirkonya implantları sadece küçük distorsiyonlarla açıkça tasvir edilebilirdi ve mesafe ölçümünde önemli bir hata tespit edilmedi.

Yargı

Mandibular sinir gibi risk yapılarıyla ilgili olarak MRG tabanlı kemik yüksekliği değerlendirmesi, radyasyona maruz kalmamanın büyük avantajı ile kabul edilen standartlara eşdeğerdir. Zirkonya implantları MRG görüntülerinde artefakt veya bozulma oluşturmadan net bir hippointens kontrastı sunar. İmplant yeri şekli ve boyutunun doğru değerlendirilmesi MR’nin zirkonyum bazlı implant verileri için değerli bir görüntüleme alternatifi olduğunu düşündürmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı